Wiedza

Uczniowie z seniorami uczcili niepodległość

Prezentacje na temat odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie w trakcie wizyty w Klubie Seniora przy ul. Narutowicza w Lublinie. W ramach prezentacji uczniowie wykorzystali zebrane wcześniej materiały dotyczące historii Lublina w okresie I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej.

Seniorzy z zainteresowaniem zapoznali się z prezentacjami, a następnie przybliżyli uczniom swoje wspomnienia, związane z walką o niepodległość. Jedna z pań wspominała swojego tatę, który walczył pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego i który został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Inna uczestniczka spotkania opowiadała, że jej ojciec był więziony na Zamku w Lublinie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy przy akompaniamencie animatora z Klubu Seniora śpiewali wspólnie pieśni patriotyczne.

Wizyta w dniu 26 listopada 2018 r. w Klubie Seniora była częścią projektu „Lublin na drodze do niepodległości. Miejsca, ludzie, wydarzenia”, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 18 w Lublinie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Działania prowadzone są we współpracy z Fundacją Działań Edukacyjnych KReAdukacja przy wsparciu finansowym miasta Lublin.


Beata Nowak-Przech

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia, wiedza o społeczeństwie

Skip to content