Uroczyste zakończenie | klasy 4-7

22 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych uczniów klas 4-7. W uroczystości wzięli udział rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dyrektor Szkoły – pan Marek Krukowski wręczył najlepszym uczniom piękne nagrody książkowe oraz tematyczne albumy. Nagrody ufundowane przez Rady Rodziców otrzymali uczniowie za swoje sukcesy edukacyjne, uzyskanie najwyższej średniej ocen w klasie i wzorowe zachowanie.

Na zakończenie uroczystości listy gratulacyjne Dyrektora Szkoły otrzymali Rodzice uczniów naszej szkoły

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy uczniowie otrzymali z rąk wychowawców świadectwa promocyjne. Były podziękowania, chwile wzruszenia, pamiątkowe fotografie, kwiaty dla nauczycieli.


Fotografia: Katarzyna Orzeł

Marek Krukowski

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia

Polish PL Ukrainian UA
Skip to content