Granice obwodu

Granice obwodu, które mają zastosowanie do uczniów realizujących
od 1 września 2021 r. obowiązek szkolny w klasach I i II
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

ul. Akademicka,
al. Jana Długosza,
Al. Racławickie str. nieparzysta od 1 do 21 i str. parzysta od 2 do 22,
ul. Biała,
ul. Feliksa Bieczyńskiego,
ul. Boczna Lubomelskiej,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
ul. Czechowska str. nieparzysta od 19 do19b i str. parzysta od 20 do 42C,
ul. Czysta,
ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej,
ul. Stanisława Dubois,
ul. Głęboka str. nieparzysta od 31 do 33,
ul. Bartosza Głowackiego,
ul. Artura Grottgera,
ul. Klemensa Junoszy,
ul. Krakowskie Przedmieście str. nieparzysta od 57 do 61,
ul. Księżycowa,
ul. Stefana Lelka-Sowy,
ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego,
ul. Lipowa str. nieparzysta od 1 do 13,
ul. Lubomelska str. parzysta,
ul. Hieronima Łopacińskiego,
ul. Cypriana Kamila Norwida,
ul. Obrońców Pokoju,
ul. Ofiar Katynia,
ul. Ogródkowa,
ul. Józefa Poniatowskiego,
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki str. nieparzysta od 1 do 23 i str. parzysta od 2 do 26,
ul. Przy Stawie,
ul. Rektora Henryka Raabego,
ul. Idziego Radziszewskiego str. parzysta od 2 do 14 i str. nieparzysta od 1 do 11,
ul. Konstantego Józefa Rayskiego,
ul. Snopkowska,
ul. Józefa Sowińskiego str. parzysta od 2 do12,
ul. Uniwersytecka,
ul. Weteranów str. nieparzysta od 1 do 7 i str. parzysta od 2 do 18,
ul. Wieniawska str. parzysta,
ul. Żwirki i Wigury


Informacja na podstawie załącznika nr 2 do Uchwały nr 826/XXV/2021 Rady Miasta Lublin
z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów.

Skip to content