Patron szkoły

Wielu z nas zapewne dręczy pytanie „Dlaczego Maciej Rataj”?, przecież jest tylu wybitnych i zasłużonych dla kraju ludzi, patriotów, a to właśnie on, syn rolnika, z nieznanej wsi Chłopy został patronem naszej szkoły.

Niektóre osoby ten wybór zapewne dziwi, ale kto inny jak nie on, może być lepszym przykładem dla młodzieży?
Kto w momencie, gdy nie było żadnej nadziei, znalazł jakiś sposób, aby wybrnąć z trudnej sytuacji? Jak niewielu było tych, którzy poświęcili własne życie dla ojczyzny. On się nie bał, tylko stawiał opór wrogowi.

Jeżeli zdobył szacunek ludzi w przeszłości, to dlaczego my nie mielibyśmy go również darzyć szacunkiem?
Przecież nadawanie szkołom patronów to tak, jakby budowanie pomników, które mają przetrwać lata. Takim pomnikiem ma być również każdy z nas poprzez swoje zachowanie. Wszyscy powinniśmy stanowić wzór do naśladowania, taki sam, jakim był Maciej Rataj. Chodzi o to, żeby każdy przechodząc obok nas powiedział
„On jest pewnie ze szkoły Rataja”.

Coraz mniej jest takich ludzi jak Maciej Rataj, dlatego nauczyciele powinni częściej przybliżać nam historie różnych wielkich osobowości. Swą postawą i osiągnięciami pokazuje nam również, że nie trzeba być bogatym, żeby być kimś wielkim i zasłużonym. Pochodził przecież ze wsi, był synem rolnika, a mimo to doszedł do wysokiego stanowiska w państwie. Był wielkim patriotą, który nie bał się oddać życia za ojczyznę.

Postać Macieja Rataja ukazuje nam wielkiego Polaka jakich mało. Przez całe swe życie cenił patriotyzm, honor i ojczyznę. Nie cofnął się przed wrogiem, bo ponad własne życie stawiał dobro narodu.

Zginął jak bohater, aresztowany i rozstrzelany w Palmirach w dniu 21 września 1940 roku.

Kalendarium:

Skip to content