Patron szkoły

Kalendarium:

♦ 19 II 1884 – we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj jako siódme dziecko Józefy i Wojciecha Ratajów.
♦ 1892-1896 – nauka w szkole w Komarnie.
♦ 1896-1904 – nauka w IV Gimnazjum Humanistycznym we Lwowie.
♦ 1904-1908 – studia filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim.
♦ 1908-1913 – praca w charakterze nauczyciela w VI Gimnazjum we Lwowie.
♦ 1909 – ślub z Bolesławą z Wiczyńskich.
♦ 1913-1917 – praca w charakterze nauczyciela synów księcia Czartoryskiego w Pełkiniach.
♦ 4 V 1914 – narodziny córki Anny Stanisławy.
♦ 2 VI – udział w ogólnopolskim Zjeździe Inteligencji Ludowej.
♦ 1918-1919 – praca w charakterze nauczyciela filologii klasycznej w Gimnazjum w Zamościu.
♦ 26 I01919 – wybór na posła do Sejmu Ustawodawczego.
♦ 1920 – członek Rady Obrony Państwa.
♦ 24 VII 1920-19 IX 1921 – minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego.
♦ 1 XII 1922 – wybór na urząd marszałka Sejmu.
♦ 1922 – sprawowanie obowiązków prezydenta RP.
♦ 1926 – powtórne sprawowanie obowiązków głowy państwa.
♦ 8 III 1928 – wybór na posła II kadencji z listy Polskiego Bloku Katolickiego.
♦ 1929-1930 – współtwórca Centrolewu.
♦ 1929-1931 – współtwórca zjednoczenia stronnictw chłopskich.
♦ 1931-1939 – redaktor naczelny tygodnika “Zielony Sztandar”.
♦ 20 VI 1933 – śmierć żony Bolesławy.
♦ 1934-1935 – poseł na Sejm III kadencji.
♦ 1935-1939 – urzędujący prezes SL.
♦ 1937 – koordynowanie akcji chłopskiej w ramach wielkiego strajku; organizowanie pomocy prawnej i materialnej dla aresztowanych.
♦ X-XI 1939 – udział w pracach Głównej Rady Politycznej przy Służbie Zwycięstwu Polski.
♦ 28 XI 1939 – pierwsze aresztowanie; pobyt w więzieniu do lutego 1940.
♦ 30 III 1940 – powtórne aresztowanie i osadzenie w więzieniu przy ul. Pawiej.
♦ 21 VI 1940 – hitlerowcy rozstrzelali Macieja Rataja w lesie palmirskim pod Warszawą.
♦ 25 IV 1946 – ekshumacja zwłok.
♦ 23 VI 1946 – pogrzeb Macieja Rataja z udziałem ponad 40 tys. osób na cmentarzu w Palmirach.

Skip to content