Artykuły

Etyka i matematyka

Okazuje się, że można połączyć etykę z matematyką.

Klasy drugie dyskutowały o różnych problemach etycznych, wykonując przy tym działania matematyczne. Obliczaliśmy, ile spóźnili się bohaterowie
naszych opowieści, i jakie konsekwencje to spowodowało. Zastanawialiśmy się, jak dobrze planować czas, aby zdążyć ze wszystkim i odpowiedzialnie wykonać powierzone nam zadania.

Naszym rozmowom towarzyszyli mieszkańcy Figurowa Geometrycznego – najbardziej niezwykłego miasteczka, którego przepiękną makietę wykonali uczniowie.

Skip to content