Julia Wichrowska (6B) na podium

W związku z jubileuszem 70-lecia istnienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie został zorganizowany Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Twoja krew, życie innych”.

Julia Wichrowska (VI b) została uhonorowana III miejscem. Nagrodę odebrała z rąk pani kurator Teresy Misiuk. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wraz z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Konkurs miał na celu propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców, realizacja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia i rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content