KonkursPlastyka

Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa

Konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie

Organizatorzy:

Wychowawcy świetlicy: Agnieszka Jackowska – Mazur, Katarzyna Małyska – Dobrowolska oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

Cele:
Podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży.
Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności i talentu.

Zapraszamy do udziału w konkursie (prace składamy w świetlicy szkolnej do 15 grudnia 2017 r.)

REGULAMIN

Katarzyna Małyska

autor publikacji | edukacja wczesnoszkolna