Wiedza

Medale i Nagrody

POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 września 2018 r., na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał Grzegorz Łasocha.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” …, (Dz. U. Nr 99, poz. 1073) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Dariusz Bielecki.

Decyzją Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) – w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Alicja Podgórska.

Decyzją Kuratora Oświaty w Lublinie na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2018 r. poz. 967) – w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymała Edyta Kubiś.

Prezydent Krzysztof Żuk podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczył 100 nauczycielom nagrody.
Nagrodę Prezydenta miasta Lublin otrzymała Agnieszka Piwińska.

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Jeden komentarz do “Medale i Nagrody

  • Bardzo serdecznie gratuluję odznaczonym i nagrodzonym.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Skip to content