Informacja

Ślubowanie klasy pierwsze

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.

„Z uśmiechem wesołym, z uśmiechem radości
serdecznie witamy zebranych tu gości …”
– tymi słowami przywitały Pierwszaki swoich Rodziców oraz społeczność naszej szkoły na Ślubowaniu, które odbyło się 12 X 2018 r.

Uroczystość przygotowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
♦ wychowawczyni klasy 1a – p. Agnieszka Chlebus
♦ wychowawca klasy 1b – p. Maciej Kowalik
♦ wychowawczyni klasy 1c – p. Marzena Rybińska.

Na scenie pojawiły się wróżki i czarodziejki (uczennice klasy 3f), które zabrały pierwszaki do krainy fantazji. Dzieci musiały zdobyć magiczne klucze, które otworzyły im drzwi do stania się pełnoprawnym uczniem Szkoły Podstawowej nr 18. To była radosna uroczystość – dużo śpiewu, tańca, muzyki. Było też bardzo patriotycznie w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Ślubując wszystkie Pierwszaki uroczyście obiecały, że będą kochać Ojczyznę i dbać o dobre imię swojej szkoły.
Dzieci otrzymały dyplomy, gratulacje i życzenia od Dyrekcji oraz Rady Rodziców, która wręczyła najmłodszym uczniom słodki poczęstunek.
Na koniec pani dyrektor Katarzyna Orzeł podkreśliła również, iż wszyscy spotkali się w niezwykłym dla nauczycieli Dniu Edukacji Narodowej. Podziękowała za niezwykłą, pełną zaangażowania i sukcesów pracę nauczycieli SP18. Przy tej okazji Pani Dyrektor wyróżniła również nauczycieli nagrodą dyrektora szkoły.

Pani Dyrektor poinformowała o wyróżnieniach:

♦ Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
♦ Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty
♦ Nagrodą Prezydenta miasta Lublin

„Mam siedem lat i jestem wesoły,
mam siedem lat, bo chodzę do tej szkoły” – zaśpiewały dzieci.
Piękny, radosny dzień w Szkole Podstawowej nr 18.

Opracowanie: Agnieszka Chlebus, Marzena Rybińska
Fotografia: Małgorzata Tarkowska (3a)

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content