Edukacja

Gra miejska z okazji 100-lecia niepodległości

Grupa uczniów z kl. 7 d Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie zajęła drugie miejsce w grze miejskiej, która odbyła się w Lublinie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W trakcie gry uczniowie mieli za zadanie dotrzeć do kilku punktów na terenie miasta, np. do budynku Wydziału Politologii UMCS, będącego w 1918 r. siedzibą Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej czy na cmentarz przy ul. Lipowej, gdzie uczniowie szukali grobu Idziego Radziszewskiego.
W grze wzięły udział 3 szkoły, w tym dwie ponadgimnazjalne i Szkoła Podstawowa nr 18, która zgłosiła 4 grupy uczniów.

Organizatorami gry były Młodzieżowe Rady Dzielnic: Wrotków, Wieniawa i Czechów Południowy przy wsparciu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

Beata Nowak-Przech

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia, wiedza o społeczeństwie

Skip to content