Edukacja

Zajęcia laboratoryjne UMCS

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
5 marca 2018 r. uczniowie klasy 7B pod opieką pani Agnieszki Piwińskiej uczestniczyli
w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Zajęcia te są częścią programu eksperymentu pedagogicznego „Biologia, chemia – to mnie kręci!”.

Zajęcia o grzybach:
„Grzyby pleśniowe i drożdżopodobne w naszym środowisku” to część podsumowująca moduł „Grzyby”. Uczniowie na tych zajęciach mieli możliwość obserwacji makroskopowej kolonii grzybów posianych na specjalnych podłożach oraz obserwacji mikroskopowej grzybów z rodzaju Candida (wywołujące grzybice) , Geotrichum (izolowane z produktów mlecznych, owoców), Rhodotorula (występujące w powietrzu, jeziorach, morzach, produktach spożywczych). Na koniec tej części ćwiczeń uczniowie wykonali badanie czystości mikologicznej różnych powierzchni laboratoryjnych (podłoga, kaloryfer, kratka wentylacyjna, klawiatura komputera) na płytkach z podłożem Sabourauda, specjalnym do posiewu grzybów.

Zajęcia o bakteriach:
„Barwienie bakterii metodą Gram” to zajęcia rozpoczynające drugi moduł eksperymentu pedagogicznego „Bakterie.” W trakcje tych zajęć uczniowie wykonali preparaty mikroskopowe bakterii Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) oraz Bacillus subtilis (laseczka sienna), a następnie je wybarwili metodą Gram (metoda ta różnicuje bakterie ze względu na budowę ściany komórkowej, różnicy w fizjologii bakterii, a co za tym idzie podatności na leki). Pałeczka okrężnicy to bakteria Gram- ujemna, zabarwiła się na różowo, a laseczka sienna to bakteria Gram – dodatnia, zabarwiła się na ciemnofioletowo. Na koniec każdy z uczestników zajęć mógł wykonać odcisk dłoni na płytce z podłożem agarowym.

Hodowle posiewów czystości mikologicznej laboratorium oraz odciski naszych dłoni na podłożu agarowym zabraliśmy do sali biologicznej, gdzie będą inkubowane, a efekt będziemy mogli obserwować po 7-14 dniach od założenia hodowli. To były bardzo ciekawe zajęcia, z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Fotografia: Agnieszka Piwińska

Agnieszka Piwińska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | biologia

Skip to content