KonkursSukces

Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych w dniu 24/25 maja 2018 r.

Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, wręczyła dyplomy uczniom – laureatom
konkursów przedmiotowych i tematycznych.

Uroczystość miała na celu:

♦ Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych,
♦ Uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z  Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2017/2018,
♦ Podziękowanie nauczycielom oraz dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uzdolnionymi uczniami.

Uroczystość odbyła się w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Fotografie uroczystości 25 maja 2018: Małgorzata Tarkowska (2a), Natalia Papierz (2c)


Fotografie uroczystości 24 maja 2018: Małgorzata Tarkowska (2a), Natalia Papierz (2c)

Marek Krukowski

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia

Skip to content