Aktualności

Plakat promujący dzień życzliwości

Nauczyciele świetlicy zapraszają uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie do udziału w konkursie plastycznym pt: “Plakat promujący dzień życzliwości”

Organizatorki konkursu:
Izabela Mazur, Magdalena Biszkont, Anna Dorosz, Małgorzata Sadowska, Agata Król.

Cele konkursu:
• wzbogacenie wiedzy na temat Dnia Życzliwości,
• rozbudzenie życzliwości i serdeczności u młodych ludzi,
• prezentowanie talentu plastycznego uczniów,
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów.

Zasady udziału:
• Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia plakatu nt. życzliwości,
• Technika wykonania pracy dowolna w obrębie technik płaskich malarskich, rysunkowych i graficznych: pastele, kredki, tusze, akwarele, collage i inne,
• Ocenie pracy podlega:
− zgodność pracy z tematem
− oryginalność realizacji i sposób interpretacji tematu
− estetyka wykonania
− pomysłowość

• Uczeń może przygotować tylko jedną pracę,
• Prace należy przekazywać nauczycielom świetlicy,
• Termin oddawania – do 21 listopada 2023 r. (wtorek),
• Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody,
• Najpiękniejsze prace zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie pokonkursowej,
• W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Izabelą Mazur.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Publikacja: Magdalena Biszkont

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content