Artykuły

Cykliści na 6!

W ramach egzaminu praktycznego na kartę rowerową pani policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oceniła umiejętności młodych cyklistów. Wszyscy spisali się na 6!

Egzamin podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części, która odbyła się wcześniej, kandydaci musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test. W drugiej części przeprowadzony został sprawdzian umiejętności praktycznych. Uczestnicy musieli sprawnie pokonać tor i sygnalizować wykonywane manewry oraz pamiętać o obowiązujących przepisach.

Pani egzaminator zwracała uwagę na to jak cykliści radzą sobie z przeszkodami oraz w jaki sposób pokonują trasę, brała też pod uwagę czy właściwie interpretują znaki drogowe oraz sygnalizują wykonywane manewry.

Wszyscy, którzy tego dnia przystąpili do egzaminu, pomimo stresu, zaliczyli go na 6. Gratuluję zatem i życzę wszystkim bezpiecznej jazdy.
Warto przypomnieć, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, które weszły w życie z dniem 20 maja 2021 r., dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, ale również hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T– w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content