Artykuły

Innowacyjne lekcje

Tablica interaktywna pozwala prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najciekawszych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych.

INNOWACYJNE LEKCJE PRZYRODY I BIOLOGII
Dzięki tablicy interaktywnej lekcje przyrody i biologii są prowadzone dynamicznie, podczas których oprócz zapisania niezbędnych informacji, są również włączane odpowiednie do tematu lekcji oraz poziomu możliwości uczniów filmy czy prezentowane zdjęcia, animacje lub modele przestrzenne.

Liczne ćwiczenia interaktywne na różnym poziomie trudności pozwalają sprawdzić poziom zrozumienia i zapamiętania lekcji także osobom ze specyficznymi trudnościami.  Dzięki tak prowadzonym zajęciom uczniowie nie są znudzeni, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawia, że uczniowie bardziej angażują się w lekcję i więcej z niej zapamiętują. 

Opracowanie | Małgorzata Ostaszewicz

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content