Artykuły

Ochrona bioróżnorodności

Klasa 8d wzięła udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik i NASK które odbyły się w Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2 w Lublinie.

Warsztaty dotyczyły Bioróżnorodności, bogactwa przyrody i wspóluzależnienia różnych gatunków i zwierząt. Zniknięcie choćby jednego z kluczowych gatunków może spowodować katastrofę ekologiczną. Często wokół kluczowych gatunków powstają konflikty dotyczące np. kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Rozmawialiśmy o rodzajach i ochronie bioróżnorodności której wszyscy korzystamy.

Monika Żyśko-Gołębiowska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | wychowanie fizyczne

Skip to content