Artykuły

Wisienka na torcie

Pod tym tajemniczym tytułem kryje się wiele znaczeń dzisiejszego świętowania. Laureaci konkursów artystycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej odpowiedzieli bowiem na zaproszenie Pana Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin i wraz z ich nauczycielami znaleźli się w gronie najlepszych w auli Zespołu Szkół nr 13, by odebrać dyplomy i podziękowania za ich tegoroczne osiągnięcia.

Pan Mariusz Banach – Prezydent ds. Oświaty Miasta Lublin wyraźnie podkreślił, że jest to w tym roku ostatnie spotkanie z laureatami, jednak posiada taką samą, a może nawet większą rangę niż pozostałe. Od młodych uzdolnionych artystycznie będzie wszakże zależał kształt przyszłego świata i kultury. To właśnie artyści wyznaczają trendy i style. Następnie gratulował uczniom odniesionych sukcesów i wraz z Panią Ewą Dumkiewicz-Sprawką – Dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin wręczał nagrody i stypendia.


Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Michał Knopik 5c (nauczyciel Anna Zielińska)
Weronika Okoń 5c (nauczyciel Katarzyna Stanuch)
Krzysztof Błażewicz 4c (nauczyciel Elżbieta Starek)
Nikola Popik 4c (nauczyciel Elżbieta Starek)
Daria Krasnopolska 7c (nauczyciel Elżbieta Starek)

 

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowującymi ich do licznych konkursów będą ten dzień miło wspominać z jeszcze jednego powodu, mianowicie prawdziwej wisienki na torcie. Tradycją Osiemnastki jest, że Dyrektor Szkoły zaprasza laureatów wszystkich wysokich rangą konkursów na wybrany przez dzieci deser. Tak też było i dzisiaj. Do grona wspomnianych uczniów dołączyli laureaci konkursów przedmiotowych wraz z ich merytorycznymi opiekunami.

Nad wszystkim czuwała Pani Edyta Kubiś – wicedyrektor Osiemnastki. Zapytajcie zatem swoich Kolegów i Koleżanki, a może nauczycieli, jak smakuje sukces i czy znaleźli pośród wielu słodkości tę symboliczną wisienkę na torcie.

Anna Zielińska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | język polski [catlist author_posts="anna.zielinska" date=yes numberposts=50 pagination=no]

Skip to content