Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty

Ważna informacja dla rodziców i uczniów klas ósmych. W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. (poniedziałek – środa) uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie zachęcamy do napisania próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Każdy z Was będzie mógł sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności przed właściwym egzaminem.

Zadania egzaminacyjne oraz nagrania z języka obcego nowożytnego zostaną udostępnione przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną

www.cke.gov.pl

w następujących terminach:

30 marca 2020 r. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
31 marca 2020 r. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
1 kwietnia 2020 r. (środa), ok. godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone na stronie CKE dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Życzę wszystkim powodzenia!
Katarzyna Orzeł
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
im. Macieja Rataja w Lublinie

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content