Wiedza

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły

W drodze do szkoły twoje dziecko może spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Niektóre zagrożenia wynikają z dużego natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu, inne są skutkiem słabej widoczności, którą często dodatkowo ograniczają drzewa, rusztowania robót ulicznych i gęsto zaparkowane auta. Nierzadko w kluczowych miejscach na drodze do szkoły brakuje przejść dla pieszych, co dodatkowo pogarsza sytuację dzieci w ruchu drogowym.

Wskazówki i informacje dla dzieci i rodziców

INFORMACJA


Widoczność to podstawa

W drodze do szkoły czyha na dzieci wiele niebezpieczeństw. Liczba wypadków wzrasta drastycznie szczególnie w okresie zimowym, kiedy przed rozpoczęciem zajęć na zewnątrz jest jeszcze ciemno, a wieczorami zmrok zapada dużo wcześniej. Deszcz, mgła lub śnieg mogą dodatkowo utrudnić widoczność na drodze.

INFORMACJA

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content