Pokazy z fizyki

Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 56 edycji Pokazów Fizycznych organizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu akustyki, mechaniki, elektrostatyki oraz promieniotwórczości. Kilku odważnych brało bezpośredni udział w eksperymentach. Pokazy z fizyki to zawsze połączenie dobrej zabawy z nauką.

Autorki: Małgorzata Obszyńska, Katarzyna Orzeł, Katarzyna Płudowska (3a)

Małgorzata Obszyńska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | fizyka, robotyka

Skip to content