Artykuły

Wielkanocna kartka elektroniczna

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w szkolnym konkursie “Wielkanocna kartka elektroniczna”.

Prace zgłaszamy w terminie do 20 marca 2024 r.

Organizatorzy konkursu – nauczyciele informatyki.


Regulamin szkolnego konkursu.

♦ Kartki powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli świątecznych

♦ Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa (kliparty, ilustracje)

♦ Prace modelujemy w dowolnej aplikacji graficznej lub programie scratch (oddajemy do oceny link do projektu)

Plik graficzny wysyłamy | tutaj
Zapisz własny adres e-mail
Nie masz adresu, zapisz | sp18@sp18.lublin.eu

Warunki techniczne | cel dobra projekcja internetowa
◊ Autorskie prace muszą być zapisane w jednym z formatów internetowych: *.gif *.png *.jpg
◊ Wymiary kartki elektronicznej: 800×450 px
Plik powinien być zapisany | klasa_imię_nazwisko
  przykład: 2A_Anna_Abacka
  przykład: 6B_Jakub_Babacki

Kryteria oceny
♦ Poziom artystyczny wykonanej pracy.
♦ Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
♦ Stopień nawiązania do tradycji.

Uwagi końcowe
♦ Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
♦ Autorskie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
♦ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.
♦ Wyniki konkursu będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły
♦ Laureaci konkursu otrzymają wysokie oceny cząstkowe za swoje projekty

Komisja konkursowa
Nauczyciele informatyki

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.