Aktualności

Konkurs z okazji XXIII Dnia Papieskiego

„Jan Paweł II – Cywilizacja życia”

Zapraszamy wszystkich uczniów SP 18 do udziału w Dniu Papieskim. Z tej okazji proponujemy konkurs plastyczny dla klas I-IV .

Organizatorki konkursu:
Joanna Ząbczyk-Plajzer, nauczyciel etyki
Sylwia Salwerowicz, nauczyciel religii

Cele konkursu:

 • pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o Janie Pawle II
 • pobudzenie aktywności twórczej uczniów
 • doskonalenie warsztatu plastycznego
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów
 • ukazanie aktualności przesłania słów św. Jana Pawła II 

Zasady udziału:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia pracy plastycznej, której
  tematem będą słowa „Jan Paweł II – Cywilizacja życia” lub jego postać, nauczanie, pielgrzymki,
  wydarzenia z życia Świętego.
 • Format pracy A3 (prace wykonane w innym formacie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu)
 • Technika wykonania pracy dowolna w obrębie technik płaskich malarskich,
  rysunkowych i graficznych: pastele, kredki, tusze, akwarele, collage i inne.
 • Ocenie pracy podlega:
  – oryginalność realizacji i sposób interpretacji tematu,
  – dobór środków wyrazu plastycznego,
  – walory estetyczne,
  – samodzielność wykonania!
 • Uczeń może przygotować tylko jedną pracę.
 • Prace należy przekazywać nauczycielom religii i etyki.
 • Termin oddawania prac – do 11 października 2023 r. (środa).
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 16 października 2023 r.
 • Laureaci  konkursu  otrzymają  nagrody.
 • Najpiękniejsze prace zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie pokonkursowej z okazji Dnia Papieskiego.
 • Każdy uczeń, który wykona pracę konkursową, otrzyma ocenę 6 w nagrodę za podjęty wysiłek!
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
  z p. Joanną Ząbczyk-Plajzer lub z p. Sylwią Salwerowicz.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Skip to content