Artykuły

Medal Absolwenta SP 18

Marta Zbrowska (6c) została laureatką
SZKOLNEGO KONKURSU NA MEDAL DLA ABSOLWENTA SP18 „STWÓRZMY RAZEM TRADYCJĘ”. Projekty Ewa Biszczad (4c) i Ziemowita Zionkowskiego (6a) zostały uhonorowane wyróżnieniem. Nagrodą główną jest tablet i ipad. Łączna kwota nagród, sfinansowanych przez Radę Rodziców, wynosi 3000.

Celem konkursu było wyłonienie projektu graficznego, na podstawie którego zostanie wykonany medal pamiątkowy. Oceny złożonych projektów dokonała Komisja Konkursowa
składającą się z Dyrektora SP 18, ekspertów sztuk plastycznych, przewodniczącego Rady Rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich Komisja wybrała 37 prac, z których finalnie wyłoniono 3 projekty.

W drugim etapie, w wyniku głosowania online przez społeczność szkolną, został wyłoniony zwycięski projekt uczennicy Marty Zbrowskiej – 1317 głosów.

Prace Ewy Biszczad (337 głosów) i Ziemowita Zionkowskiego (139 głosów) zostały uhonorowane wyróżnieniem.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu. Gorące podziękowania składamy również wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, a także Radzie Rodziców, która zasponsorowała nagrody dla zwycięzców.

Organizatorzy:
Rada Rodziców,
nauczyciele Biblioteki Szkolnej
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 18

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content