Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

Na dzisiejszej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 byli obecni wszyscy pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Pani dyrektor Katarzyna Orzeł powitała wszystkich zebranych gości.

Była chwila wzruszenia, przywitania nowych uczniów i rodziców w murach Osiemnastki, ale także podziękowań dla nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. Nie zabrakło także ciepłych słów od przewodniczącego Rady Rodziców Pana Artura Mamełki, który także zaprosił rodziców do współpracy. Uroczystość została uświetniona przez uczniów klasy 3c “Tańcem z wachlarzami”.

Pamiątkowe fotografie klas pierwszych wykonała Pani Monika Żyśko-Gołębiowska, uczniów występujących na dzisiejszej uroczystości przygotowała Pani Joanna Kossowska, nad pocztem sztandarowym czuwała Pani Katarzyna Skwierz, a oprawę plastyczna i muzyczną przygotowały Panie Elżbieta Szerafin-Starek i Pani Edyta Skrzyńska.


Uroczystość nowego roku szkolnnego – informacja uczniów
My uczniowie trzeciej klasy, Wasi starsi koledzy serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że widzimy Was w naszej szkole, czyli Osiemnastce. Życzymy Wam tutaj wiele dobrych dni, wspaniałych szkolnych przygód i spotkania prawdziwych przyjaciół. Pamiętajcie, że na naszą pomoc i wspólną zabawę zawsze możecie liczyć, gdy będziemy się spotykać na korytarzach lub w świetlicy”. Tymi pięknymi słowami uczniowie klas trzecich powitali swoich nowych kolegów i koleżanki. Pierwszoklasiści obejrzeli chiński taniec z wachlarzami w wykonaniu klasy 3c. A po zrobieniu pamiątkowych zdjęć wraz z wychowawcami udali się do klas. Ogromnie się cieszymy, że razem mogliśmy rozpocząć ten nowy szkolny rok.

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content