Artykuły

Zawieszenie zajęć.
Komunikat z 4 listopada 2020 r.

Zawieszenie zajęć w klasie: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c

Komunikat z dnia 4 listopada 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c
od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, zawieszam zajęcia w okresie od 4 listopada 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r. dla uczniów z klas 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389, 1830, 1859 i 1870 z póź. zm.) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Katarzyna Orzeł
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
im. Macieja Rataja w Lublinie

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content