Lingwista

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec

Nietypowa lekcja języka niemieckiego w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem języka niemieckiego uczestniczyli w nadzwyczajnym spotkaniu z Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec prof. dr hab. Andrzejem Kidybą w siedzibie Konsulatu w Lublinie.

Spotkanie miało charakter warsztatów kulturoznawczych. Dotyczyły one praktycznych aspektów sprawowania tej funkcji. Pan Konsul wiele opowiadał o swojej pracy, wykształceniu, zakresie obowiązków, kompetencjach, realiach powoływania na stanowisko konsula, zapoznał nas również z pracą konsulatu. Odpowiadał na wszystkie pytania naszych uczniów. Wnikliwie wytłumaczył różnicę między konsulem honorowym jakim jest a konsulem zwyczajnym oraz podkreślił, że urząd swój traktuje jako formę pojednania patrząc na historię obydwu narodów. Profesor Kidyba jest synem ocalałego z Dzieci Zamojszczyzny.

Uczniowie również żywo interesowali się wymogami rynku pracy w Niemczech pod kątem wykształcenia oraz losem Polaków pracujących za granicą.

Z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, że poznaliśmy znamienitą postać. Prof. Andrzej Kidyba pełni swoją funkcję od 2007 roku. Do jego zadań należy ochrona interesów RFN, popieranie wzmacniania polsko -niemieckich stosunków, pomoc fizyczna i prawna obywatelom Niemiec w Polsce oraz ochrona i wspieranie autorytetu Niemiec.

Opracowanie: Joanna Węglińska

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content