Konkurs

Lublin – 100 lat niepodległości

Konkurs Fotograficzny “Lublin – 100 lat niepodległości” to impreza organizowana dla młodych lublinian ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, z myślą o udokumentowaniu jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Celem konkursu jest wydobycie talentów artystycznych (fotograficznych) oraz promocja miasta poprzez organizację konkursu fotograficznego w jubileuszowym roku 2018, ukazanie Lubelszczyzny na tle przemian historycznych, społecznych i kulturalnych Polski w latach 1918-2018

Termin zgłaszania prac: do 30 września 2018

INFORMACJA

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika