Komunikaty szkolne

2020-10-19
ANKIETA DLA KAŻDEGO UCZNIA
CEL zadania
Będzie tworzona lista adresowa uczniów każdej klasy do wiadomości szkoły.
Konieczność logowania z konta ucznia usługi Office365
Link do ankiety | https://tiny.pl/7lvtx
___________
Katarzyna Orzeł

Skip to content