Zarządzenia

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 1c
od dnia 20 maja 2021r. do dnia 24 maja 2021 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, zawieszam zajęcia w okresie od 20 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. dla uczniów z klasy1c.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389, 1830, 1859 i 1870 z póź. zm.) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Katarzyna Orzeł
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
im. Macieja Rataja w Lublinie

2021-04-23 | Zarządzenie Dyrektora nr 9. Dzień wolny w zamian 1 maja 2021
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. MACIEJA RATAJA W LUBLINIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 R. w sprawie nauczania hybrydowego i warunków nauczania w czasie pandemii COVID-19
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. MACIEJA RATAJA W LUBLINIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 R.
w sprawie procedur zmiany trybu w warunkach nauczania w czasie pandemii COVID-19
2021-04-12 | Zarządzenie Dyrektora nr 6. Procedury nauczania w czasie pandemii
2021-03-19 | Zarządzenie Dyrektora nr 5. Procedury w czasie pandemii COVID-19 
2021-02-01 | Zarządzenie Dyrektora nr 4. Zajęcia stacjonarne klasy_1-2-3
2021-01-15 | Zarządzenie Dyrektora nr 2. Zajęcia stacjonarne_klasy_1-2-3

.

2020-11-30 | Zarządzenie Dyrektora
2020-11-06 | Zarządzenie Dyrektora
2020-11-06 | Komunikat Dyrektora

.

Szanowni Rodzice | Proszę zapoznać się z poniższymi procedurami obowiązującymi w naszej szkole od 1 września 2020 r. i bezwzględnie omówić je w domu ze swoimi dziećmi, a naszymi uczniami.
Procedury postępowania podczas przychodzenia uczniów do szkoły
Procedury postępowania podczas wychodzenia uczniów ze szkoły
Procedura przebywania ucznia w szkole
Procedury postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie Covid-19
Procedury postępowania z pracownikiem szkoły, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie Covid-19
Skip to content