Rekrutacja | szkoły ponadpodstawowe

Klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017-2018

AKTYWNE LINKI INFORMACYJNE

lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat | baza 240 szkół systemu vEdukacja Nabór

Centralna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych | opracowanie Katarzyna Orzeł

Ustawa o systemie oświaty z dnia 31 października 2016 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 11/2018 Lubelskiego Kurator Oświaty z dnia 26 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej | Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach
które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej

5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej | Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach
które NIE przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej

Podręcznik dla kandydata wprowadzanego do systemu przez gimnazjum macierzyste

Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie


Krzysztof Grynkiewicz
koordynator rekrutacji elektronicznej

w Szkole Podstawowej nr 18
im. Macieja Rataja w Lublinie

Licznik:


2018-04-24 | Targi edukacyjne


2018-04-27 | Informator o zawodach 2018-2019


2018-05-18 | List Minister Edukacji Narodowej


2018-07-09 | Wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019