Rekrutacja | szkoły ponadpodstawowe

Aktualizacja: 2020-04-16

Oferta edukacyjna szkół zawodowych na rok szkolny 2020/2021

W związku z rekrutacją do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych,
informuję – oferta edukacyjna szkół jest już dostępna na stronie edu.lublin.eu
♦ aplikacje dla kandydatów/rodziców
♦ elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
można zobaczyć oferty poszczególnych szkół. Zapraszam do zapoznania się.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 9/2020
Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty.

Dodatkowo na stronie Urzędu Miasta Lublin (tutaj) została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021.

Krzysztof Grynkiewicz
koordynator rekrutacji elektronicznej

w Szkole Podstawowej nr 18
im. Macieja Rataja w LublinieARCHIWUM 2018-2019 | strona 2

ARCHIWUM 2017-2018 | strona 3

Skip to content