Rekrutacja 2019-2020 (archiwum)

Szanowni Państwo. Uprzejmie przypominam i proszę o przypomnienie uczniom. Kandydaci rejestrowani przez szkoły podstawowe/gimnazja prowadzone przez Gminę Lublin, mają oceny przesłane i potwierdzone przez szkoły i dokumenty – świadectwo oraz wyniki egzaminu/sprawdzianu dostarczają od 4.07.2019 do 8.07.2019 jako potwierdzenie woli.
__________________________
W dniach 19.06.2019 – 25.06.2019 zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty dokumenty do szkoły pierwszego wyboru dostarczają kandydaci rejestrujący się samodzielnie czyli np. z innych Gmin lub szkół prowadzonych przez inne podmioty, którzy nie mają zweryfikowanych osiągnięć i musi to zrobić szkoła pierwszego wyboru.
Informuję również, iż w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w raportach dotyczących kandydatów zawarta jest informacja czy kandydat rejestrował się samodzielnie czy rekrutacja przeprowadzana była przez szkołę.
24-25 kwietnia 2019 | Harmonogram wyboru szkoły – zadanie elektroniczne 
04 kwietnia 2019 | Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (spotkanie rodziców)
04 kwietnia 2019 | Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty 2019 (spotkanie rodziców)
28 marca 2019 | Uchwała Rady Miasta w sprawie rekrutacjiwybór 6 szkół
“Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły na rok szkolny 2019/2020 do klasy I”.
Po sprawdzeniu listy, w sekretariacie szkoły do której został zakwalifikowany kandydat należy złożyć oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły. Wzór oświadczenia dostępny jest bezpośrednio w sekretariacie oraz na stronie szkoły. Termin złożenia oświadczenia w szkole 04.04.2019 – 09.04.2019r do godz. 12:00.
Uwaga: Brak potwierdzenia woli przez kandydatów rekrutujących się na wolne miejsca w szkole poza obwodem oznacza rezygnację z uczęszczania do danej szkoły. | do pobrania
Rekrutacja 2019-2020
Rekrutacja | kl.1, kl.4, kl.7
Rekrutacja | kl.3, kl.8
Egzamin ósmoklasisty
szkoły ponadgimnazjalne
szkoły ponadpodstawowe

Rekrutacja 2019-2020
Komunikat Minister Edukacji Narodowej
List Minister Edukacji Narodowej
Ulotka Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice !

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2019/2020
będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych.

System rekrutacji elektronicznej zostanie uruchomiony od 4 marca 2019 r.

Dla uczniów zamieszkałych w rejonie szkoły rekrutacja elektroniczna
trwa od 4 do 15 marca 2019 roku.
Dla uczniów zamieszkałych poza rejonem szkoły rekrutacja uzupełniająca
trwa w dniach 25 marca – 2 kwietnia 2019 roku.

Od 4 marca 2019 r. wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne na stronie kandydata:

www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Zachęcamy do rejestracji i dostarczania wypełnionych wniosków do sekretariatu szkoły.
Terminy rekrutacji do klas pierwszych

1. Uchwała Nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r.
2. Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r.
3. Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2019 r.
4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2019 r.
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 jest prowadzona w formie tradycyjnej.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do 22 marca 2019 roku.

Wnioski kierować należy do dyrektora szkoły i złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
Zapraszamy do pobrania wniosku z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej.

Wniosek o przyjecie ucznia do klasy IV
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy VII

Zarządzenie nr 150/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Prowadzimy nabór do klas 4 i 7
Informacja o rekrutacji do klas 4 i 7

Klauzula informacyjna dla rodziców

Wykaz ulic – obwód SP18 Lublin

Skip to content