Rada Rodziców

ARCHIWUM 2019-2020

Szanowni Państwo. Pragniemy poinformować, że obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 ochrona ubezpieczenia NNW zakończyła się z dniem 31.08.2019 r. W związku z tym, że Rady Rodziców nie mają umocowania prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW, to jedyną możliwością ubezpieczenia dziecka w tym zakresie jest indywidualne zawieranie umowy ubezpieczeniowej przez rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci.

Ubezpieczenie takie powinno odpowiadać indywidualnym potrzebom i w związku z tym jako Rada Rodziców nie chcemy ograniczać Państwa do oferty konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, stąd proponujemy by każdy we własnym zakresie ubezpieczył dziecko w ramach dobrowolnego ubezpieczenia NNW.

Rada Rodziców


Prezydium
Lp. Imię i Nazwisko rodzica Funkcja Klasa
1
Artur Mamełko
Przewodniczący
1a
2 Tomasz Lebiocki Skarbnik 5a
3 Magdalena Honig – Michalak z-ca przewodniczącego 7a
4 Ewa Laskowska z-ca przewodniczącego 5b
5 Agnieszka Kozak – Prus sekretarz 3b

 

Pozostali Członkowie
Lp. Imię i Nazwisko rodzica Klasa
1 Anna Cięszczyk 1c
2 Magdalena Gach 2a
3 Małgorzata Kamińska 2b
4 Piotr Wosiek 3a
5 Anna Szadkowska – Ciężka 6a
6 Joanna Niedzielska 6b
7 Katarzyna Niedźwiecka 8a
8 Anita Kociuba 8b

 


Składka na pracownika ochrony (Pana Krzysztofa )
Opłata jest zróżnicowana i zależna od wyboru sposobu w jaki chcecie Państwo płacić, Przypominamy, że ta opłata jest obowiązkowa:

1. co miesiąc – 15,00 zł/ do 30. każdego miesiąca
2. co semestr – 70,00 zł/ pierwsza wpłata do końca X 2019 roku i druga wpłata do końca stycznia 2020 roku
3. jednorazowo – 130,00 zł/ płatne do 31 października 2019 roku

Na rok szkolny 2019/2020 ustalona została składka na Radę Rodziców, jest to składka z której dofinansowywane są pomoce naukowe, nagrody książkowe, wycieczki, wydarzenia oraz inne potrzeby uczniów naszej szkoły.

1. składka na pierwsze dziecko w szkole – 40,00 zł
2. składka na drugie dziecko w szkole – 30,00 zł
3. składka na każde kolejne dziecko w szkole – 0,00 zł

NOWY RACHUNEK BANKOWY RADY RODZICÓW
Nest Konto (PLN) nr 30 1870 1045 2078 1061 3134 0001

NEST BANK

Przy wpłatach na konto proszę zastosować poniższy przykład tytułu wpłaty:
Tytuł wpłaty (np. Opłata za ochronę i składka na radę rodziców), imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa

Skip to content