6B

6B

A

07:00 - 07:45
07:45 - 08:30
08:35 - 09:20
09:30 - 10:15
10:20 - 11:05
11:10 - 11:55
12:10 - 12:55
13:10 - 13:55
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:55 - 16:40

B

1

poniedziałek

07:45 - 08:30
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • GR (A - sg2)

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Biologia
 • biologia ...
 • OS (A - 35)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • MR (A - 32)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • WO (A - 21)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Plastyka
 • plastyka ...
 • SE (A - 34)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • gr1

  CA (A - 18)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • gr2

  ZI (A - 24)

13:10 - 13:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Etyka
 • etyka ...
 • ety

  (A-35)

2

wtorek

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Technika
 • technika ...
 • AL (A - 34)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Religia
 • religia ...
 • OG (A - 26)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • GR (A - sg1)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • WO (A - 21)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • WO (A - 21)

3

środa

07:45 - 08:30
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • MR (A - 32)

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Historia
 • historia ...
 • PA (A - 18)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • WO (A - 19)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Muzyka
 • muzyka ...
 • SR (A - 26)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • GR (A - sg1)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • gr1

  CA (A - 18)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • gr2

  ZI (A - 24)

13:10 - 13:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Etyka
 • etyka ...
 • ety

  (A-32)

4

czwartek

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • MR (A - 32)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • GR (A - sg2)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Geografia
 • geografia ...
 • NO (A - 34)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Zajęcia z wychowawcą
 • zaj. wych. ...
 • WO (A - 21)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Zajęcia pozalekcyjne wiedzy (koła przedmiotowe)
 • pozal.wiedzy ...
 • MR (A - 32)

13:10 - 13:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Religia
 • religia ...
 • OG (A - 26)

5

piątek

07:45 - 08:30
Tygodnie: od 1 do 38
 • Historia
 • historia ...
 • PA (A - 18)

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • WO (A - 36)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • MR (A - 32)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Informatyka
 • informatyka ...
 • gr2

  DB (A - 24)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Informatyka
 • informatyka ...
 • gr1

  BP (A - 17a)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • gr1

  CA (A - 17a)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • gr2

  ZI (A - 24)

12:00