2C

2C

A

07:00 - 07:45
07:45 - 08:30
08:35 - 09:20
09:30 - 10:15
10:20 - 11:05
11:10 - 11:55
12:10 - 12:55
13:10 - 13:55
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:55 - 16:40

B

1

poniedziałek

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja informatyczna
 • e_informat. ...
 • (A - 17a)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • CA (A - 21)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 19
 • Zajęcia pozalekcyjne wiedzy (koła przedmiotowe)
 • pozal.wiedzy ...
 • E2 (A - sg3)

2

wtorek

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • AZ (A - sg2)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

13:10 - 13:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

14:10 - 14:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

3

środa

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Religia
 • religia ...
 • KA (A - 18)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

13:10 - 13:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

14:10 - 14:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • AZ (A - sg1)

4

czwartek

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 37
 • Etyka
 • etyka ...
 • (A - 29)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 37
 • Etyka
 • etyka ...
 • (A - 22)

12:10 - 12:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

13:10 - 13:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • CA (A - 22)

14:10 - 14:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

15:00 - 15:45
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

5

piątek

07:45 - 08:30
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

08:35 - 09:20
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

09:30 - 10:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • e_wczesnoszk ...
 • AZ (A - 22)

10:20 - 11:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Religia
 • religia ...
 • KA (A - 22)

11:10 - 11:55
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • AZ (A - sg3)

12:00