Lublin ist wunderschön

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego z Języka Niemieckiego
„Lublin ist wunderschön”
HONOROWY PATRONAT
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
Lubelski Kurator Oświaty

I. Nazwa konkursu
Konkurs nosi nazwę:
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny z Języka Niemieckiego „Lublin ist wunderschön”

II. Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu są:
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS
2. Koordynatorzy konkursu: Joanna Węglińska, Dariusz Bielecki

III. Zasięg i uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów w kategorii:
♦ uczniowie klas 1-3,
♦ uczniowie klas 4-8,
♦ uczniowie klas gimnazjalnych,
♦ słuchacze szkół językowych województwa lubelskiego.

IV. Przebieg i organizacja konkursu

1. W celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie prosimy o wypełnienie

formularza zgłoszeniowego
w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
NOWY termin do 31 maja 2019 r.

DZIĘKUJEMY - ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie, którego hasło przewodnie brzmi
„Lublin ist wunderschön” jest wykorzystanie w nim języka niemieckiego w kreatywny
i twórczy sposób opierając się na znajomości technologii cyfrowej. Dopuszczalne jest włączenie do projektu takich elementów jak skanowane obrazy, własne fotografie, albumy fotograficzne, relacja z wystawy wykonanej na terenie szkoły itp.
3. Wszystkie zbiory komputerowe powinny być autorskie. W świetle zasad prawa autorskiego konieczne jest wskazanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów lub fotografii pozyskanych z Internetu.
4. Organizator konkursu pozostawia uczestnikom pełną swobodę w wyborze formy prezentacji fotografii. Może to być fotografia z opisem, prezentacja, album fotograficzny itp. Jeden projekt może wykonywać co najwyżej 4 uczestników. Jeden projekt powinien zawierać do 10 fotografii. 
5. Wykonany projekt spakowany za pomocą systemowego oprogramowania (program ZIP) nie powinien przekraczać wielkości 30 MB. Prace należy przesłać do 31 maja 2019 r.

Plik konkursu – Lublin ist wunderschön

DZIĘKUJEMY - ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

W zgłoszeniu projektu:
♦ Zapisz nazwę pliku tak samo jak nazwa zgłoszonego grupowego projektu.
♦ Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna konkursu).
♦ Adres e-mail ten sam z formularza zgłoszeniowego.
Osoba zgłaszająca projekt otrzyma systemowe potwierdzenie.
6. W terminie do 15 czerwca 2019 r. komisja konkursowa ogłosi listę laureatów, listę finalistów oraz listę prac wyróżnionych. W swojej ocenie komisja konkursowa uwzględni zarówno poziom znajomości języka niemieckiego i sposób prezentacji, jak również oryginalność i kreatywność zaprezentowanych projektów.
7. Wręczenie nagród oraz prezentacje nagrodzonych prac odbędą się w czerwcu 2019 r.

V. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa składa się z Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 pełniącego funkcję przewodniczącego komisji, przedstawiciela Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, przedstawiciela Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS, koordynatorów konkursu.

VI. Nagrody
Laureatom konkursu oraz finalistom zostaną przyznane nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez sponsorów konkursu oraz Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec.

VII. Informacje dodatkowe

Do prac należy dołączyć podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu.


WYNIKI KONKURSU

LAUREAT
Agata Zaborska 3e
Kacper Węgliński 3a
Iga Zielińska 3g
Zofia Maksymiuk 3g
Aleksandra Leśniak 3g
Małgorzata Tarkowska 3a
Laura Wielgus 3c

FINALISTA
Jakub Kwieciński 3b
Michał Piasecki 3b
Maciej Zaworski 3b
Maja Wardziak 3f
Piotr Horbaczewski 3f
Justyna Krzyżanowska 8a
Kinga Sadurska 8b
Kacper Dobrowolski 8a
Piotr Paluch 8b

wyróżnienie
Kinga Kłos SP1 Lublin
Aleksandra Nowak SP1 Lublin
Bartosz Tarnowski SP1 Lublin
Olga Kozak Grundszok 5b
Wiktor Patkowski 8b
Hubert Radzki 8b
Mikołaj Bielak 8b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content