koronawirus

OŚWIADCZENIE o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczo wychowawczych
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 21.05.2020 r. sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w czasie zajęć
Koronawirus ♦ Informacje | Komunikaty | 2 metry
KOMUNIKAT 5 (2020-04-24)
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo opublikowaliśmy został harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej
www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty
www.gov.pl/edukacja
Katarzyna Orzeł
łączę wyrazy szacunku
KOMUNIKAT 4 (2020-04-10)
Szanowni Państwo oraz Drodzy Uczniowie,
uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym
w jednostkach systemu oświaty.
W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Są one opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.
Z poważaniem
Katarzyna Orzeł
KOMUNIKAT 3 (2020-03-25)
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
za nami bardzo trudny czas nowych doświadczeń w kształceniu online. Więcej informacji
KOMUNIKAT 2 (2020-03-12)
Szanowni Państwo od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W tych dniach nie działa także stołówka szkolna. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej W dniach 12 i 13 marca w szkołach i przedszkolach publicznych będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą zostać w domu. Zaplanowane od dnia 16 marca br., zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn.: Umiem pływać zostają zawieszone do odwołania, zarówno w pływalniach szkolnych jak i miejskich. O wznowieniu zajęć poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Odwołane zostają również rozgrywki w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin. Więcej informacji
Dyrektor szkoły
Katarzyna Orzeł

KOMUNIKAT 1 (2020-03-12)
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i rekomendacją MEN oraz władz Miasta Lublin podjęłam decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-13 marca 2020 roku. W dniach 16-25 marca 2020 roku uczniowie naszej szkoły nie przychodzą na zajęcia. Od dnia dzisiejszego, tj. 11.03.2020 r. aż do odwołania zamknięte są także wszystkie szkolne obiekty sportowe, w tym Orliki.

Bardzo proszę o codzienne śledzenie komunikatów na naszej stronie WWW oraz w dzienniku elektronicznym.
Dyrektor szkoły
Katarzyna Orzeł

Skip to content