Małgorzata Dziewulska – Tryl

Wicedyrektor
Małgorzata Dziewulska – Tryl


Wykształcenie
1997 r. – 2002 r. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, magister geografii, specjalność nauczycielska,
2008 r. – WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie – Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Przebieg pracy zawodowej
01.09.2002 r. – nadal – nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie, obecnie w Szkole Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie,
01.09.2003 r. – 31.08.2007 r. – nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie,
01.09.2007 r. – 31.08.2017 r. – wicedyrektor Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie,
01.09.2017 r. – 31.08.2018 r. – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie.

Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, ważne formy doskonalenia zawodowego
2003 r. – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
2006 r. – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
2007 r. – egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie geografii OKE w Krakowie,
2010 r. – akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Otrzymane nagrody i odznaczenia
2007 r., 2008 r., 2009 r., 2012 r., 2015 r. – Nagroda Dyrektora Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie,
2013 r. – Nagroda Prezydenta Miasta Lublin,
2014 r. – Medal Brązowy za długoletnią służbę,
2017 r. – Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie.

Koncepcje i rozwiązania metodyczne, innowacje programowe i organizacyjne wdrażane w szkole:

♦ Nauczanie ekspedycyjne, czyli realizacja podstawy programowej w oparciu o zasoby środowiska lokalnego – zapraszanie gości na lekcje, wycieczki edukacyjne, wizyty w szkołach wyższych, wizyty w muzeach, domach kultury,

Publikacje, opracowania, programy autorskie, innowacje:

♦ Przygotowanie i realizacja wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Akademia Rozwoju Gimnazjum nr 18 w Lublinie”.

Skip to content