Stołówka

Stołówka szkolna

Uprzejmie informujemy, że firma EKO PLANET  będzie przygotowywała obiady dla dzieci.

♦ Opłata za obiady w  grudniu 2023r. wynosi: 102,90 zł.
♦ Koszt jednego obiadu wynosi: 6,86 zł
♦ Wpłatę za obiady proszę dokonywać na indywidualny nr konta bankowego ucznia
do 10.12.23r.
♦ Na przelewie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Drodzy Rodzice: Korzystający ze stołówki posiadają dostęp do systemu stołówkowego logując się w dzienniku elektronicznym (konto rodzica, zakładka frekwencja, zgłoszenie nieobecności ) na podstawie, którego będziecie Państwo mogli wprowadzać nieobecności dziecka, monitorować środki na rachunku.


Opcja ta nie działa poprzez aplikację mobilną (telefon). Odpisów żywienia można dokonywać najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00 poprzez wprowadzenie nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego). Zgłoszenie nieobecności dziecka w danym dniu po godzinie 8.00 przez rodzica będzie skutkowało naliczeniem opłaty wg regulaminu stołówki szkolnej za obiad.


Komunikacja elektroniczna – wszystkie informacje organizacyjne:
e-mail: stolowka@sp18.lublin.eu, tel. 667 670 406 od godz. 8.30 – 12.30


 JADŁOSPIS 

Informacje

  1. W okresie zmiany organizacji pracy szkoły posiłki wydawane są w godzinach 10:30 – 15:00.
  2. Karta zgłoszenia ucznia do pobrania przez rodzica
  3. Uczniom korzystającym ze stołówki przypominamy o zabieraniu ze sobą karty, której posiadanie jest warunkiem skorzystania ze stołówki. Odpisy /anulowania posiłków proszę zgłaszać w panelu dla rodziców w systemie stołówkowym. Dane do logowania w systemie rodzice otrzymali od wychowawców klas.
  4. W przypadku utraty /zgubienia karty szkolnej należy wypełnić wniosek o wydanie jej duplikatu oraz  wnieść opłatę w wysokości 20,00 zł na rachunek Rady Rodziców numer:
    30 1870 1045 2078 1061 3134 0001
    NEST BANK
  5. Wniosek o wydanie duplikatu karty szkolnej
  6. Regulamin stołówki szkolnej

Skip to content