Artykuły

Zwrot podręczników szkolnych

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2022/2023, dlatego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników oraz książek.
Drodzy uczniowie, przypominamy, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie.
 Za zniszczone lub zagubione podręczniki rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są (zgodnie z Regulaminem korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych) dokonać wpłaty (koszt podręcznika) na konto:
96 1240 1503 1111 0010 0158 5758

Adres: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
al. Jana Długosza 8
20-054 Lublin

Tytuł: imię i nazwisko dziecka, nazwa podręcznika (część), klasa
Kopię dowodu wpłaty należy okazać w bibliotece szkolnej lub przesłać na adres: beata.slawacka@sp18.lublin.eu

Harmonogram zwrotu podręczników

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content