Stołówka szkolna

Drodzy Rodzice | Uprzejmie informuję, że że od dnia 1 września 2022r. zmienia się cena obiadu dla ucznia z kwoty 4,00 zł na 4,10 zł. Zmiana ceny podyktowana jest podwyższonymi kosztami oraz utrzymaniem jakości obiadu na obecnym poziomie.


 • Opłata za obiady w czerwcu 2023r.  wynosi: 57,40 zł
 • Wpłatę za obiady proszę dokonywać na indywidualny nr konta bankowego ucznia do 10.06.23r.
 • Na przelewie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Drodzy Rodzice: Korzystający ze stołówki posiadają dostęp do systemu stołówkowego logując się w dzienniku elektronicznym (konto rodzica, zakładka frekwencja, zgłoszenie nieobecności ) na podstawie, którego będziecie Państwo mogli wprowadzać nieobecności dziecka, monitorować środki na rachunku.

Opcja ta nie działa poprzez aplikację mobilną (telefon). Odpisów żywienia można dokonywać najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00 poprzez wprowadzenie nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego). Zgłoszenie nieobecności dziecka w danym dniu po godzinie 8.00 przez rodzica będzie skutkowało naliczeniem opłaty wg regulaminu stołówki szkolnej za obiad.


Komunikacja elektroniczna – wszystkie informacje organizacyjne:
e-mail: stolowka@sp18.lublin.eu
Koszt jednego obiadu: 4,10 zł


 JADŁOSPIS 

Informacje

 1. W okresie zmiany organizacji pracy szkoły posiłki wydawane są w godzinach 10:30 – 15:00.
 2. Karta zgłoszenia ucznia do pobrania przez rodzica | aktualizacja 2022-08-23
 3. Uczniom korzystającym ze stołówki przypominamy o zabieraniu ze sobą karty, której posiadanie jest warunkiem skorzystania ze stołówki. Odpisy /anulowania posiłków proszę zgłaszać w panelu dla rodziców w systemie stołówkowym. Dane do logowania w systemie rodzice otrzymali od wychowawców klas.
 4. W przypadku utraty /zgubienia karty szkolnej należy wypełnić wniosek o wydanie jej duplikatu oraz  wnieść opłatę w wysokości 20,00 zł na rachunek Rady Rodziców numer:
  30 1870 1045 2078 1061 3134 0001
  NEST BANK
 5. Wniosek o wydanie duplikatu karty szkolnej
 6. Regulamin stołówki szkolnej
W sierpniu 2022 roku wybrano operatora zewnętrznego- firmę INVESTO Kamil Stopikowski

Skip to content