Artykuły

Karta rowerowa

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową odbędzie się 8 maja o godz. 14.00.
Egzamin poprawkowy 15 maja o godz. 14.00.

Egzamin praktyczny dla uczniów, którzy zdali egzamin teoretyczny (uzyskali minimum 80 % poprawnych odpowiedzi) odbędzie się 5 i 6 czerwca w godz. 9.00 – 13.00 w Miasteczku Ruchu Drogowego Al. Zygmuntowskie 4.
Uczeń powinien złożyć zgodę
na przeprowadzenie egzaminu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

Zgodę należy przynieść do dnia 25 kwietnia do pani Elżbiety Szerafin-Starek lub do biblioteki szkolnej.

Do egzaminu na kartę rowerową przystępują uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu (część teoretyczna) ukończyli 10 lat.
Proszę zapoznać się z regulaminem egzaminu.


  • materiały do nauki na kartę rowerową
    https://brd.edu.pl
  • testy na kartę rowerową
    https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content