ArtykułyPlastyka

Moje spotkanie z folklorem

Lena Młynarczyk laureatką
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM”

Organizatorami konkursu są Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda w Rybniku.
Celem wydarzenia było rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą i innych krajów świata oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów. Na konkurs nadesłano 1298 prac plastycznych ze 161 ośrodków oświatowych i kulturalnych kraju. Jury doceniło wartość merytoryczną pracy, walory estetyczne, oryginalność/ innowacyjność, ciekawe, zaskakujące spojrzenie na temat, poziom umiejętności warsztatowych, samodzielność wykonania, wartość artystyczną.
Gratulacje!

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content