Artykuły

Rada Rodziców wspiera zakup książek

Środki Rady Rodziców stanowią ważne wsparcie przy remontach i innych działaniach szkoły, mających na celu poprawę komfortu i warunków dla wszystkich uczniów.

Dzięki funduszom z Rady Rodziców księgozbiór szkolnej biblioteki wzbogacił się o nowe lektury i inne ciekawe książki. Pozwolą one pogłębiać wiedzę naszych uczniów oraz rozbudzać ich zainteresowania czytelnicze.

Serdecznie dziękujemy
Publikacja | Beata Sławacka

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content