Artykuły

Spotkanie ze Strażą Miejską

Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów. Dlatego też rozpoczęła współpracę z funkcjonariuszami oddziału szkolno-profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin.

W dniu dzisiejszym wszyscy uczniowie klas 8 wzięli udział w zajęciach o charakterze edukacyjno-prewencyjnym. Tematem spotkania była przemoc w szkole. Uczniowie chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Program, który będzie realizowany przez cały rok szkolny 2022/2023 skierowany jest zarówno do klas młodszych, jak i starszych. Zaplanowane regularne spotkania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w środowisku lokalnym, a także zwiększenie świadomości uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Opracowanie | Beata Sławacka

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.