Artykuły

Szkolny konkurs z okazji XXII Dnia Papieskiego

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor)

Zapraszamy wszystkich uczniów SP 18 do udziału w Dniu Papieskim. Z tej okazji proponujemy konkurs plastyczny dla klas I-IV .

Organizatorki konkursu:

Joanna Ząbczyk-Plajzer, nauczyciel etyki

Sylwia Salwerowicz, nauczyciel religii


Cele konkursu:

• pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o Janie Pawle II

• pobudzenie aktywności twórczej uczniów

• doskonalenie warsztatu plastycznego

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów

• ukazanie aktualności przesłania słów św. Jana Pawła II


Zasady udziału:

• Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia pracy plastycznej, której tematem będą słowa „Blask Prawdy”- „Veritatis Splendor” (to nazwa dziesiątej encykliki św. Jana Pawła II, dokumentu opublikowanego w 1993 r.) lub jego postać, nauczanie, odbywane pielgrzymki, wydarzenia z życia Świętego.

• Format pracy A3 (prace wykonane w innym formacie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu).

• Technika wykonania pracy dowolna w obrębie technik płaskich malarskich,

rysunkowych i graficznych: pastele, kredki, tusze, akwarele, collage i inne.

• Ocenie pracy podlega:

− oryginalność realizacji i sposób interpretacji tematu,

− dobór środków wyrazu plastycznego,

− walory estetyczne,

− samodzielność wykonania.

• Uczeń może przygotować tylko jedną pracę.

• Prace należy przekazywać nauczycielom religii.

• Termin oddawania prac – do 12 października 2022 r. (środa).

• Rozstrzygnięcie konkursu – 17 października 2022 r.

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

• Najpiękniejsze prace zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie pokonkursowej z okazji Dnia Papieskiego.

• Każdy uczeń, który wykona pracę konkursową, otrzyma ocenę 6 w nagrodę za podjęty wysiłek!

• W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Joanną Ząbczyk-Plajzer lub z p. Sylwią Salwerowicz.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Skip to content