Artykuły

Sąd nad prawem

Czy człowiek potrzebuje prawa i zasad?

W klasach czwartych odbył się prawdziwy sąd nad prawem. Na lekcji uczniowie wcielili się w role: sędziego, adwokatów i prokuratorów oraz ich zespołów posiłkowych. Dodatkową trudnością był fakt, że nie wiedzieli z wyprzedzeniem, po której stronie debaty zasiądą. Dyskutowali nad tym, czy człowiek w ogóle potrzebuje prawa i zasad. Strona oskarżająca zauważyła, że ograniczają one naszą wolność. Obrońcy prawa wykazywali, że zapewnia ludziom bezpieczeństwo. Uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do dyskusji.

Na przykładach różnych państw udowadniali, że prawo może być niesprawiedliwe, niegodziwe lub krzywdzące. Kontrargumenty strony przeciwnej jasno wskazywały, że chroni ono podstawowe prawa człowieka, jak życie, zdrowie, własność.

 

Skip to content