Artykuły

Wycieczka Pierwszaków

19 września uczniowie klasy 1a,1b i 1c wyruszyli na swoją pierwszą wycieczkę do Osady Leśnej „Doboszówka”, należącej do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych .

W „Doboszówce” dzieci brały udział w licznych, bardzo ciekawych warsztatach. Piekły chleb-poznały dawne sposoby pozyskiwania mąki- łącznie z młóceniem zboża cepem i przemiałem ziarna w żarnach; wyrabiały masło, wyplatały sowy z siana, odbyły przejażdżkę bryczką po lesie, poznały i karmiły mieszkające w zagrodzie zwierzęta: owce, kozy, lamy, króliki. Dowiedziały się jakie ptaki mieszkają w tej leśnej osadzie oraz poznały ich zwyczaje. Miały również zorganizowane zabawy ruchowe oraz różnorodne konkurencje sportowe.

W tak niezwykle pięknym miejscu czas upłynął bardzo szybko. Nasi uczniowie wrócili do domu zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z wycieczki.