ArtykułySukces

Artystyczne podium w międzynarodowym konkursie

Cieszymy się bardzo z kolejnego sukcesu uczniów naszej szkoły.

Zuzanna Brogowska (8b) otrzymała nagrodę a Karol Kożuch (8b) wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Darujmy światu pokój 2022“.
Konkurs zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe prezentują twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta jest afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Temat konkursu stał się inspiracją wielu pięknych kompozycji realizowanych podczas lekcji plastyki. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wśród uczniów z Ukrainy.
Pokonkursowa wystawa będzie prezentowana w Międzynarodowym Dniu Pokoju – 21 września w Oświęcimskim Centrum Kultury.

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content